Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 4 Hydref 2021 13.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    P Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Huw Irranca-Davies MS Cadeirydd Yn bresennol
Rhys ab Owen MS Aelod Yn bresennol
Jayne Bryant MS Aelod Yn bresennol
Peter Fox MS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Samuel Kurtz MS
Samuel Kurtz MS Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Sarah Sargent Ail Glerc Yn bresennol
Ben Harris Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol