Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 4 Hydref 2021 13.00, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Rhys Morgan
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jenny Rathbone MS Cadeirydd Yn bresennol
Jane Dodds MS Aelod Yn bresennol
Altaf Hussain MS Aelod Yn bresennol
Sarah Murphy MS Aelod Yn bresennol
Sioned Williams MS Aelod Yn bresennol
Ken Skates MS Aelod Yn bresennol
Rhys Morgan Clerc Yn bresennol
Claire Fiddes Ail Glerc Yn bresennol
Yan Thomas Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sam Mason Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Aled Evans Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Steffan Evans Tyst Yn bresennol
Cerys Furlong Tyst Yn bresennol
Lisa Hayward Tyst Yn bresennol
Will Henson Tyst Ymddiheuriadau
Sara Burch Tyst Yn bresennol
Leanne Herberg Tyst Yn bresennol
Lee Tiratira Tyst Yn bresennol
Claire Savage Tyst Yn bresennol
Karen Davies Tyst Yn bresennol
Rob Simkins Tyst Yn bresennol
Daniel Arrowsmith Tyst Yn bresennol