Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 20 Hydref 2021 10.00, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Llyr Gruffydd AS Cadeirydd Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AS Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AS Aelod Yn bresennol
Delyth Jewell AS Gweinidog Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Cefin Campbell MS
Cefin Campbell AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Jenny Rathbone AS Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AS Aelod Yn bresennol
Marc Wyn Jones Clerc Yn bresennol
Elizabeth Wilkinson Ail Glerc Yn bresennol
Andrea Storer Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gian Marco Currado Tyst Yn bresennol
John Howells Tyst Yn bresennol
Julie James AS Gweinidog Yn bresennol
Steve Vincent Tyst Yn bresennol
Lee Waters AS Gweinidog Yn bresennol
Christine Wheeler Tyst Yn bresennol