Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 15 Medi 2021 09.30, Y Pwyllgor Cyllid

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Cyswllt:    Owain Roberts
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Peredur Owen Griffiths MS Cadeirydd Yn bresennol
Peter Fox MS Aelod Yn bresennol
Mike Hedges MS Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore MS Aelod Ymddiheuriadau
Owain Roberts Clerc Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Yn bresennol
Georgina Owen Ail Glerc Yn bresennol
Mike Lewis Dirprwy Glerc Yn bresennol
Owen Holzinger Ymchwilydd Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Joanne McCarthy Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Harris Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Adrian Crompton Tyst Yn bresennol
Lindsay Foyster Tyst Yn bresennol
Kevin Thomas Tyst Yn bresennol
Ann-Marie Harkin Tyst Yn bresennol
Anne-Louise Clark Tyst Yn bresennol
Andrew Jeffreys Tyst Yn bresennol