Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 29 Medi 2021 09.30, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Lleu Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Delyth Jewell MS Cadeirydd Yn bresennol
Hefin David MS Aelod Yn bresennol
Alun Davies MS Aelod Yn bresennol
Heledd Fychan MS Aelod Yn bresennol
Tom Giffard MS Aelod Yn bresennol
Carolyn Thomas MS Aelod Yn bresennol
Jeremy Miles MS Tyst Yn bresennol
Owain Lloyd Tyst Yn bresennol
Bethan Webb Tyst Yn bresennol
Aled Roberts Tyst Yn bresennol
Gwenith Price Tyst Yn bresennol
Dyfan Sion Tyst Yn bresennol
Lleu Williams Clerc Yn bresennol
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Yn bresennol
Aled Evans Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Robin Wilkinson Ymchwilydd Yn bresennol
Osian Bowyer Ymchwilydd Yn bresennol
Rhun Davies Ymchwilydd Yn bresennol
Nia Moss Ymchwilydd Yn bresennol