Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 13 Ionawr 2021 09.00, Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Llyr Gruffydd MS Cadeirydd Yn bresennol
Alun Davies MS Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian MS Aelod Yn bresennol
Mike Hedges MS Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore MS Aelod Yn bresennol
Nick Ramsay MS Aelod Yn bresennol
Mark Reckless MS Aelod Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Yn bresennol
Georgina Owen Ail Glerc Yn bresennol
Mike Lewis Dirprwy Glerc Yn bresennol
Owain Davies Ymchwilydd Disgwyliedig
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Joanne McCarthy Ymchwilydd Yn bresennol
Owen Holzinger Ymchwilydd Yn bresennol
Christian Tipples Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Harris Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Richard Hughes Tyst Yn bresennol
Andy King Tyst Yn bresennol
Jon Rae Tyst Yn bresennol
Dilwyn Williams Tyst Yn bresennol
Darren Hughes Tyst Yn bresennol
Ed Poole Tyst Yn bresennol
Guto Ifan Tyst Yn bresennol
David Phillips Tyst Yn bresennol