Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 16 Mawrth 2021 08.30, Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Graeme Francis
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Janet Finch-Saunders AS Cadeirydd Yn bresennol
Michelle Brown AS Aelod Yn bresennol
Neil McEvoy AS Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant AS Aelod Yn bresennol
Leanne Wood AS Aelod Yn bresennol
Graeme Francis Clerc Yn bresennol
Mared Llwyd Ail Glerc Disgwyliedig
Kayleigh Imperato Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sian Giddins Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jonathan Baxter Ymchwilydd Disgwyliedig
Samiwel Davies Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Matthew Richards Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig