Cytundebau rhyngwladol mewn perthynas â thrafnidiaeth