Argyfwng y ffoaduriaid o Afghanistan

Ar 20 Awst 2021, ysgrifennodd Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol a Chadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol at Lywodraeth Cymru yn gofyn am y wybodaeth ddiweddar am y cymorth sydd ar gael i ffoaduriaid o Afghanistan.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;