Cyllideb Llywodraeth Cymru

Rhaid i Lywodraeth Cymru osod ei chyllideb ddrafft ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf gerbron y Senedd i ganiatáu i’r Pwyllgor Cyllid graffu ar ei chynigion. Gall pwyllgorau eraill y Senedd hefyd ystyried y gyllideb ddrafft cyn y bydd yn derfynol.

 

Efallai y bydd Llywodraeth Cymru yn amrywio ei chyllidebau terfynol drwy gyhoeddi un neu fwy o gyllidebau atodol y bydd y Pwyllgor Cyllid yn craffu arnynt cyn y cynnig y dylid eu cymeradwyo gan y Senedd.

 

Mae’r Senedd a Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar brotocol y gyllideb (PDF, 342KB) ar gyfer yr egwyddorion sy’n sail i broses y gyllideb.

 

Gellir gweld yr holl wybodaeth o ran gwaith craffu’r Pwyllgor Cyllid ar gyllideb ddrafft a chyllidebau atodol Llywodraeth Cymru isod:

 

Cyllideb Ddrafft 2024-25

Cyllideb Ddrafft 2023-24

>>>> 

>>>Ail Gyllideb Atodol 2023-24

>>>Cyllideb Atodol Gyntaf 2023-24

<<< 

Cyllideb Ddrafft 2022-23

>>>> 

>>>Ail Gyllideb Atodol 2022-23

>>>Cyllideb Atodol Gyntaf 2022-23

<<< 

Cyllideb Ddrafft 2021-22 (y craffwyd arni gan Bwyllgor Cyllid y Bumed Senedd)

>>>> 

>>>Ail Gyllideb Atodol 2021-22

>>>Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22

<<< 

 

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/07/2021

Dogfennau