Cyllideb Comisiwn y Senedd

Rhaid i Gomisiwn y Senedd osod ei gyllideb ddrafft ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf gerbron y Senedd i ganiatáu i’r Pwyllgor Cyllid graffu ar ei chynigion. Ar ôl i’r Pwyllgor gwblhau ei waith craffu, bydd y Comisiwn yn cyhoeddi cyllideb derfynol, sydd i’w thrafod yn y Cyfarfod Llawn cyn y bleidlais i’w chymeradwyo gan y Senedd gyfan.

 

Wrth wneud cynigion cyllidebol, mae'r Pwyllgor Cyllid yn disgwyl i Gyrff a Ariennir yn Uniongyrchol roi sylw i'r Datganiad o Egwyddorion a gyhoeddir gan y Pwyllgor.

 

Gellir gweld yr holl wybodaeth mewn perthynas â gwaith craffu’r Pwyllgor Cyllid ar gyllidebau Comisiwn y Senedd isod:

 

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2023-24

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2022-23

 

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/07/2021