Y 1,000 diwrnod cyntaf

Cynhaliodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ymgynghoriad i ystyried i ba raddau y mae polisïau a rhaglenni Llywodraeth Cymru yn cefnogi rôl rhieni yn y blynyddoedd cynnar, yn y cyfnod cyn geni ac yn ystod dwy flynedd gyntaf bywyd plentyn ac, yn hollbwysig, pa mor effeithiol yw’r rhain o ran cefnogi galluoedd a datblygiad emosiynol a chymdeithasol plant.

 

 

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law yn y cyfarfod ar 22 Mawrth. Cytunodd i gynnal nifer o ymholiadau pwnc penodol:

 

 

 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/12/2016

Ymgynghoriadau