Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Tom Jackson 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 18/05/2022 - Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30 - 09.35)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(09.35-11.30)

3.

Penderfyniadau ar faterion blaenoriaeth Diwygio'r Senedd

Dogfennau ategol:

(11.30-12.00)

4.

Cynllun cyfathrebu ar gyfer cyhoeddi'r adroddiad