Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 18 Mai 2022 09.00, Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Tom Jackson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Huw Irranca-Davies AS Cadeirydd Disgwyliedig
Jayne Bryant AS Aelod Disgwyliedig
Jane Dodds AS Aelod Disgwyliedig
Y Gw. Anrh. Elin Jones AS Aelod Disgwyliedig
Siân Gwenllian AS Aelod Disgwyliedig
Tom Jackson Clerc Disgwyliedig
Daniel Collier Ail Glerc Disgwyliedig
Richard Thomas Ail Glerc Disgwyliedig
Adam Vaughan Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Matthew Richards Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gruffydd Owen Ymchwilydd Disgwyliedig