Agenda a chofnodion drafft

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 15/07/2022 - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd David Rees AS yr Aelodau a’r tystion i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Paul Davies AS a Llyr Gruffydd AS. Dirprwyodd Peredur Owen Griffiths AS ar ran Llyr Gruffydd. Datganodd Jack Sargeant AS fuddiant fel aelod di-dâl o gonsortiwm prosiect bwrdd 5G y Pwyllgor Datblygu Economaidd, a arweinir gan Brifysgol Bangor.

 

(14.00 - 15.30)

2.

Strategaeth economaidd ar gyfer cymunedau arfordirol a gwledig

Cofnodion:

Gwnaeth y Pwyllgor graffu ar waith y Prif Weinidog ar bolisi’n ymwneud â’r strategaeth economaidd ar gyfer cymunedau arfordirol a gwledig.

 

(15.30 - 16.00)

3.

Sesiwn i graffu ar waith y Gweinidog - Materion amserol

Cofnodion:

Gofynnodd yr Aelodau gwestiynau i'r Prif Weinidog ar faterion amserol.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Items 5 and 6.

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

5.

Trafod y sesiynau tystiolaeth blaenorol

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y cyfarfod.

 

6.

Trafod cyfarfodydd y dyfodol

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dyddiadau a'r lleoliadau ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol.