Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 15/07/2022 - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13.30 - 14.00)

Cyfnod cofrestru

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

(14.00 - 15.30)

2.

Strategaeth economaidd ar gyfer cymunedau arfordirol a gwledig

(15.30 - 16.00)

3.

Sesiwn i graffu ar waith y Gweinidog - Materion amserol

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Items 5 and 6.

5.

Trafod y sesiynau tystiolaeth blaenorol

6.

Trafod cyfarfodydd yn y dyfodol