Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

(9.30 - 10.00)

2.

Adroddiad cydymffurfio Grwpiau Trawsbleidiol

(10.00 - 10.20)

3.

Urddas a Pharch

(10.20 - 10.30)

4.

Canllawiau lobïo diwygiedig

(10.30 - 11.00)

5.

Trafod adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)