Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lleu Williams 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 20/10/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 The Chair welcomed Members to the meeting of the Culture, Communications, Welsh Language, Sport and International Relations Committee.

 

1.2 In accordance with Standing Order 34.19, the Chair determined that the public were excluded from the Committee’s meeting in order to protect public health but that the meeting would be broadcast live on www.senedd.tv.

 

1.3 Apologies were received from Hefin David MS.

(09.30-10.20)

2.

Ymchwiliad undydd i chwaraeon: Cyrff cynrychiadol 

Brian Davies, Prif Swyddog Gweithredol Dros dro, Chwaraeon Cymru

Victoria Ward, Prif Swyddog Gweithredol, Cymdeithas Chwaraeon Cymru

 

Brif ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 The Committee heard evidence from representatives of Sport Wales and the Wales Sports Association.

 

2.2 Both organisations agreed to write to the Committee with further information relevant to the session.

(10.30 - 11.20)

3.

Ymchwiliad undydd i chwaraeon: Academyddion a darparwyr cyfleusterau

Jennifer Huygen, Pennaeth Polisi a Phartneriaethau Strategol, Community Leisure UK

Melitta McNarry, Athro, Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff, Prifysgol Abertawe

 

Cofnodion:

3.1 The Committee heard evidence from representatives of Swansea University and Community Leisure UK.

 

3.2 Swansea University agreed to write to the Committee with further information relevant to the session.

(11.30 - 12.20)

4.

Ymchwiliad undydd i chwaraeon: Cymdeithasau chwaraeon

Noel Mooney, Prif Swyddog Gweithredol, Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Sarah Jones, Pêl-rwyd Cymru

Fergus Feeney, Prif Swyddog Gweithredol, Nofio Cymru

Rob Butcher, Cadeirydd, Undeb Rygbi Cymru

Steve Phillips, Prif Swyddog Gweithredol, Undeb Rygbi Cymru

 

Cofnodion:

4.1 The Committee heard evidence from representatives of Football Association Wales, Wales Netball, Swim Wales, and Wales Rugby Union.

 

4.2 All four organisations agreed to write to the Committee with further information relevant to the session.

(12.20)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

5.1 The Motion was agreed.

(12.20-12.30)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 The Committee considered the evidence received.