Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Amseriad disgwyliedig: Cyfarfod preifat 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 28/11/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

Roedd Peredur Owen Griffiths yn dirprwyo ar ran Sioned Williams ar gyfer Eitem 3.

 

(13:30 - 15:00) 

2.

Gwerthuso a Chynllunio Strategol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gwerthusodd yr Aelodau’r gwaith y mae’r Pwyllgor wedi’i wneud hyd yn hyn ac ystyried eu hagwedd at y Flaenraglen Waith dros y misoedd nesaf.

 

(15.00 - 16.00)

3.

Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru): paratoi ar gyfer Cyfnod 2

Cofnodion:

Trafododd Aelodau baratoadau ar gyfer Cyfnod 2 y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru).