Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Amseriad disgwyliedig: Cyfarfod preifat 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 28/11/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Yn ei gyfarfod ar 21 Tachwedd, cytunodd y Pwyllgor ar gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod a gynhelir heddiw.

Cofrestru cyn y cyfarfod (13:15 – 13:30)

(13:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

(13:30 - 15:00) 

2.

Gwerthuso a Chynllunio Strategol

Dogfennau ategol:

(15.00 - 16.00)

3.

Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru): paratoi ar gyfer Cyfnod 2