Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Fiddes 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(13.00 - 13.30)

1.

Cofrestru

Cofnodion:

1.1 Cofrestrodd y cyfranogwyr ar gyfer y cyfarfod.

 

(13.30 - 13.45)

2.

Sylwadau agoriadol a chroeso gan y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyfranogwyr i’r cyfarfod.

 

(13.45 - 14.45)

3.

Trafodaethau grŵp

Cofnodion:

3.1 Ymunodd y cyfranogwyr â'r grwpiau canlynol a thrafodwyd gofal plant a chyflogaeth rhieni yn ystod y pandemig.

 

Grŵp 1

Ceri Edwards, Mudiad Meithrin

Nia Parker, Mudiad Meithrin

Eirwen Hughes, Mudiad Meithrin

Beth Watkins, Cyngor Sir Fynwy

Rachel Jones, Cyngor Gwynedd

Sarah Mutch, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

 

Grŵp 2

Naomi Evans, Clybiau Plant Cymru / CWLWM

Amy Baugh, Clybiau Plant Cymru

 

Grŵp 3

Delyth Evans, Mudiad Meithrin

Rhian Beynon, Gingerbread

Catherine Davies, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Sarah Rees, Oxfam Cymru

 

 

(14.45 - 15.00)

4.

Sylwadau i gloi a’r camau nesaf

Cofnodion:

4.1 Adroddodd pob grŵp yn ôl ar eu canfyddiadau allweddol yn ôl cyn i'r Cadeirydd ddod â’r cyfarfod i ben.