Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 08/03/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

 

(09.30)

2.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

2.1

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

Dogfennau ategol:

(09.30-11.00)

3.

Bil Bwyd (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth 8

Peter Fox AS, Aelod Cyfrifol

Gareth Rogers, Rheolwr y Bil

Aled Evans, y Gwasanaethau Cyfreithiol

Samiwel Davies, y Gwasanaethau Cyfreithiol

Elfyn Henderson, Ymchwil y Senedd

 

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y panel.

 

(11.00-11.05)

4.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch y Bil Streiciau (Lefelau Gwasanaeth Gofynnol)

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Streiciau (Lefelau Gwasanaeth Gofynnol)

 

(11.05)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(11.05-11.20)

6.

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11.20-11.30)

7.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch y Bil Streiciau (Lefelau Gwasanaeth Gofynnol)

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Streiciau (Lefelau Gwasanaeth Gofynnol) a chytunodd i gytuno ar adroddiad drwy ohebiaeth.