Agenda

Lleoliad: Lleoliad Allanol. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Ymweliadau Fferm â Garthbrengi a Clas-ar-Wy (10.20-13.30)

Cytunodd y Pwyllgor i ymweld â dwy fferm ar 22 Medi cyn y gwaith ar y Bil Amaethyddiaeth (Cymru) sydd ar ddod.

 

Mae'r aelodau’n ymweld â fferm fynydd a fferm iseldir - wedi'u lleoli yng Ngarthbrengi, Aberhonddu a Clas-ar-Wy, Powys. Cytunodd yr aelodau i’r ymweliad hwn er mwyn siarad â ffermwyr ac archwilio effaith y Bil Amaethyddiaeth (Cymru) arfaethedig a'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy. Bydd swyddogion o'r undebau y mae'r ffermwyr yn aelodau ohonyn nhw - NFU Cymru ac FUW - hefyd yn bresennol.

 

Mae’r ymweliad hwn yn dilyn ymweliad y Pwyllgor â fferm Esgairllaethdy yn Sir Gaerfyrddin ar 30 Mehefin.

 

(10.20-11.35)

1.

Fferm Talwen Fawr - Garthbrengi

(12.00-13.30)

2.

Fferm Maesllwch Home Farm - Clas-ar-Wy