Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 22 Medi 2022 10.20, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Lleoliad:   Lleoliad Allanol

Cyswllt:    Robert Donovan
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Paul Davies AS Aelod Ymddiheuriadau
Hefin David AS Aelod Ymddiheuriadau
Luke Fletcher AS Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AS Aelod Yn bresennol
Samuel Kurtz AS Aelod Ymddiheuriadau
Sarah Murphy AS Aelod Ymddiheuriadau
Robert Donovan Clerc Yn bresennol
Lara Date Ail Glerc Yn bresennol