Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00 - 09.15)

Rhag-gyfarfod preifat

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.15 - 10.30)

2.

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Cymwysterau Cymru 2021 - 2022

David Jones, Cadeirydd, Cymwysterau Cymru

Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

(10.30)

3.

Papurau i'w nodi

3.1

Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch

Dogfennau ategol:

3.2

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

3.3

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

3.4

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

3.5

Rheoliadau Atchwanegiadau Bwyd a Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Diwygiadau Amrywiol) 2022

Dogfennau ategol:

3.6

Rheoliadau Atchwanegiadau Bwyd a Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Diwygiadau Amrywiol) 2022

Dogfennau ategol:

3.7

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

3.8

Craffu cyffredinol ar y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

Dogfennau ategol:

3.9

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

Dogfennau ategol:

3.10

Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch

Dogfennau ategol:

3.11

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(10.30 - 10.40)

Egwyl

(10.40 - 11.25)

5.

Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch - trafod y materion allweddol

(11.25 - 11.55)

6.

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

(11.55 - 12.05)

7.

Gweithgareddau'r Pwyllgor - diweddariad ar lafar

(12.05 - 12.30)

8.

Sesiwn friffio gan Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd a Data Cymru (WISERD)

Dr Rhian Barrance, Darlithydd yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Sally Powers, Athro yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd a Chyd-gyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd a Data Cymru (WISERD)

Dr Laura Arman, Cydymaith Ymchwil, Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd a Data Cymru (WISERD)

Yr Athro Chris Taylor, Athro yn y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd a Chyfarwyddwr Academaidd Parc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd (SPARK)