Craffu cyffredinol ar y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

Bydd y Dirprwy Weinidog yn bresennol yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar gyfer craffu ar ei gwaith.

Math o fusnes: Craffu ar Weinidogion

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/11/2022

Dogfennau