Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 12/05/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ken Skates AS, Jack Sargeant AS.

 

1.3 O dan Reol Sefydlog 17.24A, datganodd Sioned Williams AS fod ei gŵr yn cael ei gyflogi gan Brifysgol Abertawe a’i fod yn Aelod o’r Undeb Prifysgolion a Cholegau.

 

(09.30 - 16.00)

2.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) - Trafodion Cyfnod 2

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Cath Wyatt, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

Phil Elkin, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Addysg, y Gymraeg, Diwylliant, Cyfryngau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Llywodraeth Cymru

 

Bydd y dogfennau sy'n berthnasol i'r trafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen we’r Bil.

 

Cytunodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 31 Ionawr 2022, o dan Reol Sefydlog 26.21, y byddai’r drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2 fel a ganlyn:

 

Adran 1; Atodlen 1; Adrannau 2-22 Atodlen 2; Adrannau 23-54; Atodlen 3; Adrannau 55-142; Atodlen 4; Adrannau 143-144; Teitl Hir

 

Rhestr o welliannau wedi'u didoli

Grwpio Gwelliannau

 

 

Bydd egwyliau ar adegau priodol yn ystod y trafodion

 

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Gwelliant 151 (Laura Anne Jones AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Laura Anne Jones

Jayne Bryant

 

James Evans

Buffy Williams

 

Jack Sargeant 

 

 

Sioned Williams

 

Gwrthodwyd gwelliant 151.

 

Gwelliant 152 (Laura Anne Jones AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Laura Anne Jones

Jayne Bryant

 James Evans

Buffy Williams

 

Jack Sargeant 

 

Sioned Williams

 

Gwrthodwyd gwelliant 152.

 

Gwelliant 153 (Laura Anne Jones AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Laura Anne Jones

Jayne Bryant

 

James Evans

Buffy Williams

 

 

Jack Sargeant 

 

Sioned Williams

 

Gwrthodwyd gwelliant 153.

 

Gwelliant 154 (Laura Anne Jones AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Laura Anne Jones

Jayne Bryant

 

James Evans

Buffy Williams

 

 

Jack Sargeant 

 

Sioned Williams

 

Gwrthodwyd gwelliant 154.

 

Gwelliant 155 (Laura Anne Jones AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Laura Anne Jones

Jayne Bryant

 

James Evans

Buffy Williams

 

 

Jack Sargeant 

 

Sioned Williams

 

Gwrthodwyd gwelliant 155.

 

Gwelliant 43 (Jeremy Miles AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Jayne Bryant

 Laura Anne Jones

Buffy Williams

 James Evans

Jack Sargeant 

 

Sioned Williams

 

 

Derbyniwyd gwelliant 43.

 

Gwelliant 156 (Laura Anne Jones AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Laura Anne Jones

Jayne Bryant

 

James Evans

Buffy Williams

 

 

Jack Sargeant 

 

Sioned Williams

 

Gwrthodwyd gwelliant 156.

 

Gwelliant 157 (Laura Anne Jones AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Laura Anne Jones

Jayne Bryant

 

James Evans

Buffy Williams

 

 

Jack Sargeant 

 

Sioned Williams

 

Gwrthodwyd gwelliant 157.

 

Gwelliant 158 (Laura Anne Jones AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Laura Anne Jones

Jayne Bryant

 

James Evans

Buffy Williams

 

 

Jack Sargeant 

 

Sioned Williams

 

Gwrthodwyd gwelliant 158.

 

Gwelliant 159 (Laura Anne Jones AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Laura Anne Jones

Jayne Bryant

 

James Evans

Buffy Williams

 

 

Jack Sargeant 

 

Sioned Williams

 

Gwrthodwyd gwelliant 159.

 

Gwelliant 160 (Laura Anne Jones AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Laura Anne Jones

Jayne Bryant

 

James Evans

Buffy Williams

 

 

Jack Sargeant 

 

Sioned Williams

 

Gwrthodwyd gwelliant 160.

 

Gwelliant 161 (Laura Anne Jones AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Laura Anne Jones

Jayne Bryant

 

James Evans

Buffy Williams

 

 

Jack Sargeant 

 

Sioned Williams

 

Gwrthodwyd gwelliant 161.

 

Gwelliant 162 (Laura Anne Jones AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Laura Anne Jones

Jayne Bryant

 

James Evans

Buffy Williams

 

 

Jack Sargeant 

 

Sioned Williams

 

Gwrthodwyd gwelliant 162.

 

Gwelliant 163 (Laura Anne Jones AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Laura Anne Jones

Jayne Bryant

 

James Evans

Buffy Williams

 

 

Jack Sargeant 

 

Sioned Williams

 

Gwrthodwyd gwelliant 163.

 

Gwelliant 44 (Jeremy Miles AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Jayne Bryant

Laura Anne Jones

 

Buffy Williams

James Evans

 

Jack Sargeant 

 

Sioned Williams

 

 

Derbyniwyd gwelliant 44.

 

Gwelliant 164 (Laura Anne Jones AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Laura Anne Jones

Jayne Bryant

 

James Evans

Buffy Williams

 

 

Jack Sargeant 

 

Sioned Williams

 

Gwrthodwyd gwelliant 164.

 

Gwelliant 165 (Laura Anne Jones AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Laura Anne Jones

Jayne Bryant

 

James Evans

Buffy Williams

 

 

Jack Sargeant 

 

Sioned Williams

 

Gwrthodwyd gwelliant 165.

 

Gwelliant 166 (Laura Anne Jones AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

Laura Anne Jones

Jayne Bryant

 

James Evans

Buffy Williams

 

 

Jack Sargeant 

 

Sioned Williams

 

Gwrthodwyd gwelliant 166.  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 2.