Agenda

Lleoliad: Lleoliad Allanol. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Mae Cadeirydd y Pwyllgor yn ymweld â chanol tref Yr Wyddgrug fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor i Adfywio Canol Trefi. Bydd y Cadeirydd yn cwrdd â chynrychiolwyr o Gyngor Tref yr Wyddgrug yn ogystal â'r maer i drafod y profiad o adfywio canol trefi.

(12.00 - 14.00)

1.

Ymweliad â chanol tref yr Wyddgrug