Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 8 Rhagfyr 2022 09.30, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Fay Bowen
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mark Isherwood AS Cadeirydd Disgwyliedig
Mabon ap Gwynfor AS Aelod Disgwyliedig
Natasha Asghar AS Aelod Disgwyliedig
Mike Hedges AS Aelod Disgwyliedig
Rhianon Passmore AS Aelod Disgwyliedig
Fay Bowen Clerc Disgwyliedig
Owain Davies Ail Glerc Disgwyliedig
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Adrian Crompton Archwilydd Cyffredinol Cymru Disgwyliedig
Claire Flood-Page Archwilio Cymru Disgwyliedig
Helen Jones Archwilio Cymru Disgwyliedig
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Disgwyliedig