Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Amseriad disgwyliedig: Remote 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 26/01/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Caiff y cyfarfod hwn ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

(09.00 - 09.15)

(Rhag-gyfarfod preifat)

(09.15)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

(09.15 - 10.45)

2.

Uned Cyrff Cyhoeddus Llywodraeth Cymru (PBU): Sesiwn Dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Dr Andrew Goodall – Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Peter Kennedy – Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Llywodraeth Cymru

David Richards - Cyfarwyddwr Llywodraethiant a Moeseg, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

(10.45)

3.

Papurau i’w nodi - Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

3.1

Maes Awyr Caerdydd: Gohebiaeth y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

(11.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitemau 5 a 6, a’r cyfarfod ar 9 Chwefror 2022.

 

(11.00 - 11.30)

5.

Uned Cyrff Cyhoeddus Llywodraeth Cymru (PBU): Trafod y dystiolaeth a gafwyd

(11.30 - 12.00)

6.

Amserlen y Pwyllgorau: Trafod y llythyr drafft

Dogfennau ategol: