Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Amseriad disgwyliedig: Private, Remote 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

 

(09.15 - 09.35)

2.

Adolygiad o weithdrefnau ac arferion gwaith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2 Trafododd y Pwyllgor yr adolygiad o weithdrefnau ac arferion gwaith y Pwyllgor.

 

(09:35 - 09.55)

3.

Amserlen y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau amserlen y Pwyllgor. Bydd y Clerc yn paratoi ymateb drafft i'w drafod yn y cyfarfod nesaf.

 

(09:55 - 10.05)

4.

Cylch Gwaith Gweinyddiaeth Gyhoeddus: Dadansoddiad o'r ymatebion i'r ymgynghoriad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4 Nododd y Pwyllgor yr ymatebion i’r ymgynghoriad.

 

(10.15 - 11.00)

5.

Craffu ar weinyddiaeth gyhoeddus: Panel Bord Gron 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Heledd Morgan, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.

5.2 Trafododd yr Aelodau a’r rhanddeiliaid gylch gwaith y Pwyllgor ym maes gweinyddiaeth gyhoeddus.

 

(11.10 - 12.00)

6.

Craffu ar weinyddiaeth gyhoeddus: Panel Bord Gron 2

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau a’r rhanddeiliaid gylch gwaith y Pwyllgor ym maes gweinyddiaeth gyhoeddus.

 

(12.00 - 12.30)

7.

Craffu ar weinyddiaeth gyhoeddus: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.