Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Cyllid.

(09.30-10.20)

2.

Penodi Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Dull Recriwtio

Papurau ategol:

FIN(6)-03-21 P1 - Penodi Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ar y dull ar gyfer recriwtio Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

(10.20-10.30)

3.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23: Amserlen cyllideb

Papurau ategol:

FIN(6)-03-21 P2 - Llythyr gan y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Amserlen y gyllideb - 7 Gorffennaf 2021

FIN(6)-03-21 P3 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes: Amserlen y gyllideb - Gorffennaf 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyrau ar amserlen Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23.