Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10.05-11.00)

2.

Adolygiad o’r Cod Ymddygiad: Sesiwn dystiolaeth

SoC(05)-09-20-p1 Research on Codes of Conduct

 

Papur Briffio

 

Gerard Elias QC

Dogfennau ategol:

(11.00-11.30)

3.

Trafod adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu