Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 29 Mehefin 2020 10.00, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Committee Room 4 - Ty_Hywel

Cyswllt:    Meriel Singleton
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jayne Bryant MS Cadeirydd Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth MS Aelod Yn bresennol
Andrew RT Davies MS Aelod Yn bresennol
David J Rowlands MS Aelod Yn bresennol
Meriel Singleton Clerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Enrico Carpanini Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Huw Williams Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Julia Davies ASSS Disgwyliedig
Ian Williams ASSS Disgwyliedig
Charlotte Knight ASSS Disgwyliedig
Heledd Roberts ASSS Disgwyliedig
Daniel Collier Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gerard Elias QC Tyst Yn bresennol