Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Nodyn: Cyfarfod preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(10.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod. Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(10.00 - 10.20)

2.

Trafod adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

SoC(5)-07-20 Papur 1 – Llythyr gan y Llywydd (14 Mai 2020)

SoC(5)-07-20 Papur 2 - Atgyfeiriadau o dan Baragraff 10.1 ar gyfer y Gweithdrefn ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn Aelodau

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd yr Aelodau’r ohebiaeth gan y Llywydd a’i nodi. Nododd yr Aelodau’r papur yn ymwneud â defnyddio Paragraff 10.1 o'r weithdrefn Gwyno.

 

(10.20 - 10.40)

3.

Adrodd Deuol: Trafod y materion allweddol

SoC(5)-07-20 Papur 3 – Materion allweddol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd yr Aelodau'r papur ar adrodd deuol, a chytuno ar yr amserlen arfaethedig ar gyfer trafod hyn.

 

(10.40 - 11.00)

4.

Recriwtio'r Comisiynydd Safonau

SoC(5)-07-20 Papur 4 - Recriwtio Comisiynydd Safonau newydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd yr Aelodau i ddechrau trafod penodi'r Comisiynydd Safonau newydd.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu