Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Canolfan yr Halliwell, Caerfyrddin, SA31 3EP

Cyswllt: Graeme Francis 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Cafwyd ymddiheuriad gan Bethan Jenkins AC.

1.2        Croesawodd y Cadeirydd y Prif Weinidog a’i swyddog i’r cyfarfod.

 

(11.00-12.30)

2.

Sesiwn graffu ar y Gweinidog – Dull Llywodraeth Cymru o Leihau Tlodi

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC - Prif Weinidog Cymru

Jo-Anne Daniels - Cyfarwyddwr Cymunedau a Threchu Tlodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn craffu ar waith y Prif Weinidog o ran y camau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i leihau tlodi.

 

(12.30-13.00)

3.

Sesiwn graffu ar y Gweinidog – Materion Amserol a Phynciau o Bwysigrwydd Lleol.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gofynnodd y Pwyllgor nifer o gwestiynau i’r Prif Weinidog am bynciau amserol a materion allweddol o bwysigrwydd lleol.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Item 5

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

(13.00-13.30)

5.

Trafod y Dystiolaeth o'r Sesiwn Flaenorol

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn flaenorol a chytunodd i ysgrifennu at y Prif Weinidog i ofyn am ragor o wybodaeth am nifer o faterion.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu