Materion amserol a phynciau o bwysigrwydd lleol - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Cytunodd y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog i neilltuo cyfnod byr i drafod materion amserol ac, lle byddai’r Pwyllgor yn cyfarfod yn allanol, bynciau o bwysigrwydd lleol

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/11/2016