Sesiwn graffu ar y Gweinidog – Dull Llywodraeth Cymru o leihau tlodi

Mae’r Pwyllgor Craffu ar waith y Prif Weinidog wedi cytuno i graffu ar y Prif Weinidog o safbwynt dull Llywodraeth Cymru o leihau tlodi, gan ganolbwyntio ar gyfeiriad strategol Llywodraeth Cymru a’r graddau y mae’n rhoi tlodi ym mhrif ffrwd portffolios y Gweinidogion.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/02/2017

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu