Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(10.00-10.05)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(10.05-11.15)

2.

Negodiadau ynghylch y berthynas rhwng y DU a’r UE yn y dyfodol

Yr Athro Catherine Barnard, Prifysgol Caergrawnt

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1    Cyflwynodd yr Athro Barnard bapur roedd wedi’i baratoi ar gyfer y Pwyllgor ar senarios posibl ar ôl Brexit, ac ymatebodd i gwestiynau gan yr Aelodau.

2.2    Diolchodd y Pwyllgor i’r Athro Barnard am ei phapur a’i chyfraniad at y cyfarfod.

(11.15-11.30)

3.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau flaenraglen waith y Pwyllgor a chytunodd arni.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu