Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden a Michelle Brown.

(14.00-15.15)

2.

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) - Ystyried tystiolaeth a gwaith yn y dyfodol.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd a chytunwyd i anfod llythyr i Aelodau Seneddol ynghyd â gwelliannau a awgrymir i’r Bil.

3.

Egwyl (15.15-15.25)

(15.25-15.55)

4.

Forward work programme

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd arni, gan gynnwys y dull o gynnal gwaith craffu ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol (Cymru).

 

4.2 Cytunodd y Pwyllgor i sefydlu is-bwyllgor i gynnal gwaith craffu Cyfnod 1 ar y Bil o dan Reol Sefydlog 17.17.