Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14.30)

1.

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

(14.30 - 14.35)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papurau gan y Pwyllgor.

2.1

Papur i'w nodi 1- Cynghrair cymunedau diwydiannol adroddiad ar ddyfodol polisi rhanbarthol

Dogfennau ategol:

2.2

Papur i'w nodi 2 - gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros gyllid a Llywodraeth Leol

Dogfennau ategol:

2.3

Papur i'w nodi 3 - gohebiaeth gan yr Ysgrifennydd Cabinet ar Horizon 2020

Dogfennau ategol:

(14.35)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) ac 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

(14.35 - 15.00)

4.

Ymchwiliad i bolisi rhanbarthol - beth nesaf i Gymru? - Papur trafod

Cofnodion:

4.1 Trafodwyd y papur gan y Pwyllgor.

(15.00 - 16.00)

5.

Bil y Diddymu Mawr - briff gan Brif Gynghorydd Cyfreithiol y Cynulliad

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor friff gan Brif Gynghorydd Cyfreithiol y Cynulliad.

(16.00 - 17.00)

6.

Blaenraglen waith - y trefniadau ar gyfer y tymor nesaf

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau flaenraglen waith y Pwyllgor.