Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 08/10/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis a Joyce Watson.

1.3        Dirprwyodd Hefin David ar ran Joyce Watson.

 

(14.00-15.00)

2.

Paratoi at Brexit - sesiwn dystiolaeth gyda'r sector porthladdoedd

Richard Ballantyne, Grŵp Porthladdoedd Cymru

Debra Barber, Maes Awyr Caerdydd

Sally Gilson, Cymdeithas Cludo Nwyddau

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.10-16.10)

3.

Paratoi at Brexit - sesiwn dystiolaeth gyda'r sector iechyd

Dr Richard Greville, Cymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain

Dr Stephen Monaghan, BMA Cymru

Lisa Turnbull, Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Vanessa Young, Conffederasiwn GIG Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(16.10-16.55)

4.

Paratoi at Brexit - sesiwn dystiolaeth gyda'r sector bwyd

Andy Richardson, Bwyd a Diod Cymru

Gwyn Howells, Hybu Cig Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(16.55-17.00)

5.

Papur i’w nodi

5.1

Gohebiaeth gan Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, at Llyr Gruffydd, Cadeirydd Dros Dro y Pwyllgor Cyllid, ynghylch cyllideb ddrafft 2019-20 - 30 Medi 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nodwyd y papur.

 

(17.00)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(17.00-17.15)

7.

Paratoi at Brexit - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu