Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Tŷ Hywel

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 11/06/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis, Jack Sargeant a Michelle Brown.

1.3 Roedd Leanne Wood yn y cyfarfod fel dirprwy i Steffan Lewis.

 

(14.00-15.00)

2.

Cyfraith Ewropeaidd a'r trefniadau pontio wrth ymadael â'r UE - sesiwn dystiolaeth

Yr Athro John Bell, Prifysgol Caergrawnt

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y tyst gwestiynau’r Aelodau.

 

(15.00-15.05)

3.

Papur i'w nodi

3.1

Papur i’w nodi 1 – Gohebiaeth oddi wrth Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, at Mick Antoniw, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, ynghylch llywodraethiant y DU ar ôl Brexit – 4 Mehefin 2018.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papur.

 

(15.05)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.05-15.20)

5.

Cyfraith Ewropeaidd a'r trefniadau pontio wrth ymadael â'r UE - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gawsant.

 

(15.20-15.35)

6.

Monitro trafodaethau'r UE

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd yr Aelodau wybodaeth am y trafodaethau ynghylch yr UE.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu