Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Nodyn: Preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd dros dro yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dai Lloyd AC. Fel y cytunwyd ar 31 Ionawr 2019, yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, penodwyd Helen Mary Jones AC yn Gadeirydd dros dro ar gyfer y cyfarfod hwn.

1.3 Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns AC. Bu Darren Millar AC yn dirprwyo ar ei rhan.

 

 

(9.30-10.00)

2.

Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 - Gweithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Adroddiad Drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 

 

(10.00-10.30)

3.

Atal Hunanladdiad yng Nghymru: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru

Papur 2 – Atal Hunanladdiad yng Nghymru: Ymateb Llywodraeth Cymru

Briff Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

 

(10.30-11.00)

4.

Blaenraglen waith

Papur 3 – Blaenraglen waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith a chytunodd arni.

 

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu