Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Amseriad disgwyliedig: Preifat 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Yn ei gyfarfod ar 10 Mawrth, derbyniodd y Pwyllgor gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod heddiw

(09.00-09.30)

1.

COVID-19: Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

(09.30-10.00)

2.

Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

(10.00-10.30)

3.

Adroddiad gwaddol: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol: