Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Cael tystiolaeth

 

Mae’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn cynnal ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Bydd yr ymchwiliad yn ystyried effaith yr achosion, a’r ffordd y mae’r clefyd wedi cael ei reoli, ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Fel rhan o’r gwaith hwn, bydd y Pwyllgor yn ystyried yr ymateb gan Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus perthnasol. Bydd hefyd yn ystyried yr effaith ar staff ac ar gleifion ac eraill sy'n derbyn gofal neu driniaeth yn y gymuned neu mewn lleoliadau clinigol . Bydd hefyd yn ystyried ymateb Cymru yng nghyd-destun ehangach y DU.

 

Mae'r Pwyllgor yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb yn yr ymchwiliad hwn.

 

Sesiynau tystiolaeth

 

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Phrif Swyddog Meddygol Cymru a Phrif Gynghorydd Gwyddonol Cymru

Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru, Llywodraeth Cymru

Dr Rob Orford, Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd, Llywodraeth Cymru

30 Ebrill 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

2. Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau

Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru

30 Ebrill 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

3. Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Tracey Cooper, Prif Weithredwr – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Quentin Sandifer, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd

Cyhoeddus a Chyfarwyddwr Meddygol – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Giri Shankar, Arweinydd Proffesiynol ar Ddiogelu Iechyd a Chyfarwyddwr

Digwyddiadau o ran yr ymateb i COVID -19 – Iechyd Cyhoeddus Cymru

7 Mai 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

4. Fforwm Gofal Cymru

Mary Wimbury, Prif Weithredwr – Fforwm Gofal Cymru

Mario Kreft, Cadeirydd – Fforwm Gofal Cymru

7 Mai 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

5.  Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol a’r Coleg Nyrsio Brenhinol

Helen Whyley, Cyfarwyddwr - Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Dr Peter Saul, Cyd-gadeirydd - Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, Cymru

Dr Rob Morgan, Is-gadeirydd Polisi - Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, Cymru

14 Mai 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

6.  Fferylliaeth Gymunedol Cymru a’r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol

Judy Thomas, Cyfarwyddydd Gwasanaethau Contractor - Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Mark Griffiths, Cadeirydd - Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Elen Jones, Cyfarwyddwr - Cymdeithas Fferyllol Frenhinol Cymru

Suzanne Scott-Thomas, Cadeirydd - Bwrdd Fferylliaeth Cymdeithas Fferyllol Frenhinol

14 Mai 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

7.  Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Huw David, Llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

21 May 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

8.  Byrddau iechyd lleol

Ann Lloyd, Cadeirydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Judith Paget, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dr Sarah Aitken, Cyfarwyddwr Meddygol Dros Dro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (Cyfarwyddwr Aur)

Mark Polin, Cadeirydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Simon Dean, Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dr Chris Stockport, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Gofal Sylfaenol a Chymunedol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (Cyfarwyddwr Aur).

21 May 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/04/2020

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu