Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 21/03/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.30 - 10.15)

2.

Atal Hunanladdiad: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Grŵp Cynghori Cenedlaethol ar Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed

Yr Athro Ann John, Athro ym maes Iechyd y Cyhoedd a Seiciatreg, Prifysgol Abertawe, a Chadeirydd y Grŵp Cynghori Cenedlaethol ar Atal Hunanladdiad a Hunan-niwed

 

Briff Ymchwil

Papur 1

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gadeirydd y Grŵp Cynghori Cenedlaethol ar atal hunanladdiad a hunan-niweidio.

 

(10.20 - 11.05)

3.

Atal Hunanladdiad: Sesiwn dystiolaeth gyda Mind Cymru a Connecting with People

Sara Moseley, Cyfarwyddwr, Mind Cymru

Glenn Page, Uwch Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd, Mind Cymru

Alys Cole-King, Connecting with People

Alex Cotton, Connecting with People

 

Papur 2 – Mind Cymru

Papur 3 - Connecting with People

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Mind Cymru a Connecting with People.

 

(11.15 - 12.00)

4.

Atal Hunanladdiad: Sesiwn dystiolaeth gyda ProMo-Cymru a Papyrus

Stephanie Hoffman, Pennaeth Gweithredu Cymdeithasol, ProMo-Cymru

Nicola Simms, Arweinydd Llinell Gymorth - Ymarfer, Ansawdd a Gweithrediadau, ProMo-Cymru

Ged Flynn, Prif Weithredwr, Papyrus

 

Papur 4 - ProMo-Cymru

Papur 5 - Papyrus

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o ProMo-Cymru a Papyrus.

 

(12.00)

5.

Papurau i’w nodi

5.1

Papur gan Yr Athro Ann John am y Gronfa Ddata Gwybodaeth am Hunanladdiad - Cymru

Papur 6

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1a Nododd y Pwyllgor y papur gan Yr Athro Ann John, Athro mewn Iechyd y Cyhoedd a Seiciatreg, Prifysgol Abertawe, a Chadeirydd y Grŵp Cynghori Cenedlaethol ar atal hunanladdiad a hunan-niweidio ar y Gronfa Gwybodaeth am Hunanladdiad - Cymru.

 

5.2

Caffael Contract y Fframwaith Systemau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol a Rhestr Cyflawnwyr Meddygol Cymru Gyfan: Llythyr gan Dr Rebecca Payne, Cadeirydd, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Papur 7

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Dr Rebecca Payne, Cadeirydd, Coleg Brenhinol Meddygon Teulu Cymru mewn perthynas â sesiynau tystiolaeth y Pwyllgor ar 7 Mawrth 2018 ar Gaffael Contractau Fframwaith Systemau GMS a Rhestri Cyflawnwyr Meddygol Cymru Gyfan.

 

5.3

Caffael Contract y Fframwaith Systemau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol: Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Papur 8

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Chaffael Contractau Fframwaith Systemau GMS.

 

(12.00)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(12:00 - 12:10)

7.

Atal Hunanladdiad: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12.10 - 12.15)

8.

Canlyniad Caffael Contract y Fframwaith Systemau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol: Gohebiaeth ddrafft

Papur 9

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ddrafft at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Chaffael Contractau Fframwaith Systemau GMS a'i chytuno.

 

(12.15 - 12.20)

9.

Rhestri Cyflawnwyr Meddygol Cymru Gyfan: Gohebiaeth ddrafft

Papur 10

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ddrafft at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Rhestri Cyflawnwyr Meddygol Cymru Gyfan a'i chytuno.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu