Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 21 Mawrth 2018 09.15, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Claire Morris
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dai Lloyd AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Jayne Bryant AC Aelod Yn bresennol
Angela Burns AC Aelod Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Yn bresennol
Caroline Jones AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle AC Aelod Yn bresennol
Dr Ann John Tyst Yn bresennol
Sara Mosely Tyst Yn bresennol
Glenn Page Tyst Yn bresennol
Dr Alys Cole-King Tyst Yn bresennol
Alex Cotton Tyst Yn bresennol
Stephanie Hoffman Tyst Yn bresennol
Nicola Simms Tyst Yn bresennol
Ged Flynn Tyst Yn bresennol
Claire Morris Clerc Disgwyliedig
Catherine Hunt Ail Glerc Yn bresennol
Tanwen Summers Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Stephen Boyce Ymchwilydd Disgwyliedig
Amy Clifton Ymchwilydd Disgwyliedig
Sarah Hatherley Ymchwilydd Disgwyliedig
Rebekah James Ymchwilydd Disgwyliedig
Philippa Watkins Ymchwilydd Yn bresennol