Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sian Thomas 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 1MB) Gweld fel HTML (690KB)

(09.15 - 09.30)

1.

Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd – diweddaru'r ymchwiliad

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor ei gynlluniau at y dyfodol ar gyfer ei ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd a chytunodd i anfon gwahoddiadau at randdeiliaid yn fuan.

 

1.1

Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd - Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Dogfennau ategol:

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC. Roedd Huw Irranca-Davies AC yn dirprwyo ar ran Dawn.

 

(09.30 - 15.00)

3.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) - trafodion Cyfnod 2

Rebecca Evans AC, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Chris Tudor-Smith, Uwch Swyddog Gyfrifol

Nia Roberts, Gwasanaethau Cyfreithiol

 

Cytunodd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar 16 Chwefror 2017 o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2:

Adran 3 i 26, Adran 2, Adran 27 i 52, Adran 54 i 91, Adran 53, Adran 92 i 124, Atodlen 1 i Atodlen 4, Adran 1, Teitl Hir.

 

Mae dogfennau sy’n berthnasol i drafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen y Bil.

Cofnodion:

3.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

Gwelliant 65 (Rhun ap Iorwerth)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Rhun ap Iorwerth

Huw Irranca-Davies

Caroline Jones

Angela Burns

Jayne Bryant

 

 

Julie Morgan

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 65.


Methodd gwelliant 66 (Rhun ap Iorwerth).

Methodd gwelliant 67 (Rhun ap Iorwerth).

Ni chafodd gwelliant 68 (Rhun ap Iorwerth) ei gynnig.

Gwelliant 80 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 80.


Gwelliant 81 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 81.


Gwelliant 82 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 82.


Gwelliant 83 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 83.


Methodd gwelliant 84 (Angela Burns).

Gwelliant 85 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 85.


Gwelliant 69 (Rhun ap Iorwerth)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 69.

 

Derbyniwyd gwelliant 19 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 20 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 21 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 22 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 23 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 24 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 25 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 78 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 78.


Gwelliant 79 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 79.

Tynnwyd gwelliant 6 (Angela Burns) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

Ni chafodd gwelliant 7 (Angela Burns) ei gynnig.

Gwelliant 8 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 8.


Gwelliant 9 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

Huw Irranca-Davies

Dai Lloyd

Caroline Jones

Jayne Bryant

Rhun ap Iorwerth

 

Julie Morgan

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 9.

Derbyniwyd gwelliant 26 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 27 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 28 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 29 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 30 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chafodd gwelliant 10 (Angela Burns) ei gynnig.

Derbyniwyd gwelliant 31 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 32 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 33 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 34 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 35 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 36 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 37 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 38 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 86 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 86.


Gwelliant 11 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 11.


Gwelliant 87 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

Huw Irranca-Davies

Dai Lloyd

Caroline Jones

Jayne Bryant

Rhun ap Iorwerth

 

Julie Morgan

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 87.


Gwelliant 12 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

Huw Irranca-Davies

Dai Lloyd

 

Jayne Bryant

Rhun ap Iorwerth

 

Julie Morgan

Caroline Jones

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 12.


Gwelliant 101 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

Huw Irranca-Davies

Dai Lloyd

 

Jayne Bryant

Rhun ap Iorwerth

 

Julie Morgan

Caroline Jones

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 101.

Tynnwyd gwelliant 70 (Rhun ap Iorwerth) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

Derbyniwyd gwelliant 39 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 40 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 41 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 42 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 43 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 44 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 45 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 46 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 47 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 48 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 49 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 50 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Tynnwyd gwelliant 13 (Angela Burns) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

Derbyniwyd gwelliant 51 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 52 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 53 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 54 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 55 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Tynnwyd gwelliant 88 (Angela Burns) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

Methodd gwelliant 14 (Angela Burns).

Methodd gwelliant 71 (Rhun ap Iorwerth).

Ni chafodd gwelliant 72 (Rhun ap Iorwerth) ei gynnig.

Ni chafodd gwelliant 89 (Angela Burns) ei gynnig.

Ni chafodd gwelliant 92 (Rhun ap Iorwerth) ei gynnig.

Methodd gwelliant 93 (Rhun ap Iorwerth).

Methodd gwelliant 94 (Rhun ap Iorwerth).

Derbyniwyd gwelliant 2 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

At ddibenion pleidleisio, cafodd gwelliannau 3, 4 a 5 (Rebecca Evans) eu grwpio gyda'i gilydd a'u rhoi drwy un bleidlais, yn unol â Rheol Sefydlog 17.36. Derbyniwyd y gwelliannau yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 56 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 57 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 58 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 59 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 60 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chafodd gwelliant 15 (Angela Burns) ei gynnig.

Gwelliant 16 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 16.


Gwelliant 105 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 105.

Tynnwyd gwelliant 90 (Angela Burns) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

Methodd gwelliant 91 (Angela Burns).

Ni chafodd gwelliant 17 (Angela Burns) ei gynnig.

Gwelliant 102 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

Caroline Jones

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 102.


Methodd gwelliant 103 (Angela Burns).

Gwelliant 97 (Caroline Jones)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

Huw Irranca-Davies

Angela Burns

 

Jayne Bryant

 

 

Julie Morgan

 

 

Lynne Neagle

 

 

Rhun ap Iorwerth

 

Gwrthodwyd gwelliant 97.


Gwelliant 98 (Caroline Jones)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

Huw Irranca-Davies

Angela Burns

 

Jayne Bryant

 

 

Julie Morgan

 

 

Lynne Neagle

 

 

Rhun ap Iorwerth

 

Gwrthodwyd gwelliant 98.

Ni chafodd gwelliant 99 (Caroline Jones) ei gynnig.

Ni chafodd gwelliant 100 (Caroline Jones) ei gynnig.

Gwelliant 73 (Rhun ap Iorwerth)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 73.


Gwelliant 74 (Rhun ap Iorwerth)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 74.


Gwelliant 75 (Rhun ap Iorwerth)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 75.


Gwelliant 95 (Rhun ap Iorwerth)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Huw Irranca-Davies

 

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Angela Burns

Julie Morgan

 

Caroline Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 95.

Tynnwyd gwelliant 76 (Rhun ap Iorwerth) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

Methodd gwelliant 18 (Angela Burns).

Methodd gwelliant 96 (Rhun ap Iorwerth).

Methodd gwelliant 77 (Rhun ap Iorwerth).

Methodd gwelliant 104 (Angela Burns).

Derbyniwyd gwelliant 61 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 1 (Rebecca Evans) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Methodd gwelliant 62 (Rhun ap Iorwerth).

Methodd gwelliant 63 (Rhun ap Iorwerth).

Methodd gwelliant 64 (Rhun ap Iorwerth).

3.2 Cadarnhaodd y Cadeirydd y bernir fod holl adrannau ac atodlenni'r Bil wedi'u cytuno, gan gwblhau trafodion Cyfnod 2.

 

 

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Llythyr gan y Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi, Coleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith a Choleg y Therapyddion Galwedigaethol ynglŷn â strategaeth genedlaethol ddrafft Llywodraeth Cymru ar ddementia

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi, Coleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd a Choleg y Therapyddion Galwedigaethol ynghylch strategaeth genedlaethol ddrafft Llywodraeth Cymru ar ddementia.

 

4.2

Llythyr gan Lynne Neagle AC at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon yn dilyn y Grŵp Trawsbleidiol ar Ddementia ynglŷn â'r gymuned Sipsiwn, Teithwyr a Roma

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Lynne Neagle AC at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon yn dilyn y Grŵp Trawsbleidiol ar Ddementia ynglŷn â'r gymuned Sipsiwn, Teithwyr a Roma.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(15.00 - 15.15)

6.

Ymchwiliad i strategaeth genedlaethol ddrafft Llywodraeth Cymru ar ddementia – trafod y llythyr drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y llythyr drafft, yn amodol ar fân newidiadau.