Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(13.30 - 15.30)

1.

Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1.      Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, a chytunodd arno yn amodol ar fân newidiadau i’w cytuno’n electronig.

 

(15.30 - 16.00)

2.

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu