Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 30/06/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(13.30-14.00)

Rhag-gyfarfod anffurfiol

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

(14.00-15.00)

Ymchwiliad i Covid-19 a'i effaith: sesiwn dystiolaeth ar anabledd

Miranda Evans, Swyddog Polisi a Rhaglenni, Anabledd Cymru

Megan Thomas, Swyddog Polisi, Anabledd Cymru

Zoe Richards, Prif Weithredwr, Anabledd Dysgu Cymru

Ansley Workman, Cyfarwyddwr, RNIB Cymru

Nathan Owen, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus, RNIB Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

(15.00-15.15)

Egwyl

(15.15-16.00)

Ymchwiliad i Covid-19 a'i effaith: sesiwn dystiolaeth ar aelwydydd incwm isel

Steffan Evans, Swyddog Polisi ac Ymchwil, Sefydliad Bevan

Claire Thomas, Swyddog Polisi ac Ymchwil, Sefydliad Bevan

Rachel Cable, Pennaeth Oxfam Cymru    

Gwennan Hardy, Uwch Swyddog Polisi, Cyngor ar Bopeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

(16.00-16.15)

Egwyl

(16.15-17.00)

Ymchwiliad i Covid-19 a'i effaith: sesiwn dystiolaeth ar rywedd

Catherine Fookes, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru   

Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg

Robert Visintainer, Rheolwr Prosiectau, Men’s Sheds Cymru

(17.00)

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Gohebiaeth gan y Llywydd ynghylch cais y Pwyllgor am ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar fudd-daliadau yng Nghymru - 17 Mehefin 2020

Dogfennau ategol:

Gohebiaeth gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru ynghylch cynllunio gofal ymlaen llaw a chyfarfod y Pwyllgor ar 16 Mehefin - 23 Mehefin 2020

Dogfennau ategol:

(17.00)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(17.00-17.15)

Ymchwiliad i Covid-19 a'i effaith: trafod y dystiolaeth

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu