Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 15/05/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Jenny Rathbone AC a Gareth Bennett AC.

2.

Papurau i'w nodi

2.1

Ymchwiliad i Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu – gohebiaeth gan Gymdeithas Alzheimer Cymru

Papur 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1a Nododd y Pwyllgor y gohebiaeth gan Gymdeithas Alzheimer Cymru.

2.2

Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol - gohebiaeth gan nifer o sefydliadau

Papur 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2a Nododd y Pwyllgor y gohebiaeth gan amrywiol sefydliadau.

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a'r cyfarfod ar 23 Mai

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

(10:00-11:30)

4.

Ymchwiliad i gynllun y bathodyn glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu: papur materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y papur materion allweddol.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu